THAI TIEW THAI #44

THAI TIEW THAI #44

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 44

วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall, 10:00-21:00 น.

 

พบกับราคาร้อนแรงที่สุดของปีนี้……..

ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 2,000 บาท (เน็ต) รวมอาหารเช้า 2 ท่าน