Title Image

มีนาคม 2020

1. แจ้งพนักงานและลูกค้าทุกท่านให้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส 2. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับลูกค้าและพนักงาน โดยวางไว้ตามจุดต่างๆของโรงแรม เช่น ทางเข้าโรงแรม, ล็อบบี้, ร้านอาหารภายในโรงแรม, บาร์ และ สระว่ายน้ำ 3. แจ้งให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะแผนกแม่บ้าน ซึ่งจะต้องสวมถุงมือในระหว่างทำความสะอาดห้องพักด้วย 4. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบ่อยขึ้นในบริเวณที่มีการสัมผัสกับมือโดยตรง โดยเฉพาะปุ่มกดลิฟท์ ปุ่มโทรศัพท์ภายในห้องพัก โต๊ะนั่งในร้านอาหาร และเมนูอาหาร 5. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด และนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบประวัติการเดินทางของลูกค้าโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 6.

READ MORE