Title Image

BONUS NIGHTS

BONUS NIGHTS

จองห้องพัก 3 คืน ที่รีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จ่ายค่าห้องพักในราคาเพียง 2 คืนเท่านั้น
– จองและเข้าพักระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2562
รายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม
– สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและเข้าพัก 3 คืนต่อเนื่องกัน ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562  สามารถชำระค่าห้องพักในราคา 2 คืน
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
– โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตอบรับโปรโมชั่นนี้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างขณะนั้น กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า
– ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สิทธิพิเศษนี้สงวนเฉพาะการจองตรงกับผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม โทรจองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ เฟสบุ๊คเพจ The Regent Cha-Am Beach Resort และ Official LINE ของโรงแรมเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-255-2818 ext. 400