Title Image

มาตรการรับมือโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

มาตรการรับมือโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

1. แจ้งพนักงานและลูกค้าทุกท่านให้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส

2. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับลูกค้าและพนักงาน โดยวางไว้ตามจุดต่างๆของโรงแรม เช่น ทางเข้าโรงแรม, ล็อบบี้, ร้านอาหารภายในโรงแรม, บาร์ และ สระว่ายน้ำ

3. แจ้งให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะแผนกแม่บ้าน ซึ่งจะต้องสวมถุงมือในระหว่างทำความสะอาดห้องพักด้วย

4. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบ่อยขึ้นในบริเวณที่มีการสัมผัสกับมือโดยตรง โดยเฉพาะปุ่มกดลิฟท์ ปุ่มโทรศัพท์ภายในห้องพัก โต๊ะนั่งในร้านอาหาร และเมนูอาหาร

5. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด และนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบประวัติการเดินทางของลูกค้าโรงแรมได้อย่างถูกต้อง

6. มีห้องพยาบาลและจุดตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ล็อบบี้ หากพบลูกค้าที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ทางโรงแรมจะรีบติดต่อและประสานงานกับสาธารณสุขในเขตพื้นที่ชะอำเพื่อจัดการต่อไปทันที

7. ทำความสะอาดวัสดุเครื่องนอนทั้งหมดด้วยน้ำร้อน